Rebuild kit, Velineon 3500 (includes 5x11x4mm ball new motor

€ 15,95

Traxxas TRX3352R

EAN: 0020334335289

Traxxas 3352R

Rebuild kit, Velineon 3500 (includes 5x11x4mm ball new motor